Identiteit en architectuur

Landelijk karakter

De architectuur van Barnland knipoogt naar de landelijke identiteit van de plek.

Genius loci

De beeldbepalende schuren worden behouden en zullen als ankerpunt voor de wijk dienen. Deze herkenningsplekken worden opgewaardeerd met een ruim aangrenzend plein dat het trefpunt wordt voor de bruisende publieke functies in de buurt. De genius loci (‘geest van de plaats’) wordt zo versterkt en zal dienst doen als inspiratiebron.

grote verscheidenheid

Collectief wonen in vierkantshoeves zal heel wat mensen aanspreken en bijeenbrengen. De kasteelhoeve krijgt een boomgaard in het midden en biedt plaats voor een grote verscheidenheid aan woontypologieën, zowel grondgebonden als gestapeld. Het kopgebouw is een herinterpretatie van de schuur, waar zowel woningen als een multifunctionele ruimte een plaats vinden.

Divers doelpubliek

Zowel starters, jonge gezinnen als senioren zullen op Barnland een attractieve én betaalbare woning vinden. Diversiteit en levendigheid staan voorop. Met 50 woningen per hectare beantwoordt Barnland aan de normen van een duurzaam woonproject.

Knipoog naar een agrarisch karakter

De landschappelijke architectuur wordt doorgetrokken in de nieuwe gebouwen. De aanwezige schuren, hoeve en serres inspireren. We hervertalen ze naar innovatieve bouwvolumes die samen een ‘vernieuwd landelijk’ beeld geven aan de wijk. Barnland krijgt hierdoor een duidelijke eigen identiteit, met een knipoog naar de geschiedenis van de plek.

AGRARISCH . AGRARISCH . AGRARISCH . AGRARISCH .

Wil je meer weten over het nieuwe park en groen voor de buurt?