Het masterplan voor barnland

De grote markt van vilvoorde

Wist je dat centrale groene ruimte bij Barnland even groot is als de grote markt van Vilvoorde?

A zachte verbinding

B parkzone

C wadi’s

D productief groen

E behoud bomen

F plein

G buurtschuur

H vlotte aansluiting

Barnland wordt een autoluwe en fietsvriendelijke woonwijk. Straten kunnen er als wandelpad dienen en kinderen kunnen er in alle rust op spelen.

In de centrale ruimte wordt het open agrarisch landschap doorgetrokken. Wadi’s geven ruimte aan water en biodiversiteit en dagen kinderen uit om te spelen.

Zowel starters, jonge gezinnen als senioren vinden een thuis in Barnland dankzij gevarieerde woontypologieën. De architectuur knipoogt naar de landelijke identiteit van de plek.

In de gerenoveerde buurtschuur komen publieke en collectieve voorzieningen. Dit brengt het plein ervoor tot leven.

Alle bestaande bomen blijven behouden. De verkoelende parkomgeving wordt een heerlijke plek om te vertoeven en te verpozen.

“Dit woonproject ademt de identiteit van het landelijk erfgoed.”

Het landbouwkarakter van de plek dient als bron van inspiratie voor de architectuur en de aanleg van het openbaar domein. De nieuwe gebouwen van Barnland zijn gebaseerd op hoeves, schuren of serres. Het open en agrarisch landschap wordt binnen de site doorgetrokken. Een deel van het groen zal effectief gebruikt worden om er gewassen op te telen.

Er komen niet alleen nieuwe woningen, maar ook een zachte doorsteek en een buurtpark. Kinderen kunnen er spelen en jong en oud kan er samen wonen in een aangename leefomgeving.

In de gebouwen rondom het groene plein ook is er ook ruimte voor buurtondersteunende functies (bv. een crèche, brasserie …).

Benieuwd naar de toepassing van het masterplan?