nieuw park en groen voor de buurt

groenblauw karakter

In Barnland blijft de groene open ruimte een belangrijke rol spelen. Zowel in het hart van de site als rondom de verschillende bouwvelden. Wadi’s geven ruimte aan water en biodiversiteit en dagen kinderen uit om te spelen.

Bewoners en buren kunnen meegenieten van het groen en de publieke ruimte. Er komen collectieve tuinen, een buurtschuur en een aanliggend plein.
De bestaande bomen blijven behouden en vormen de basis voor een nieuw buurtpark. Er is een minimum aan verharding en water krijgt een prominente plaats. Zo kan het ofwel infiltreren in de bodem ofwel hergebruikt worden.

Een publieke doorsteek

Een zachte doorsteek doorheen Barnland geeft wandelaars en fietsers de kans om het groen op te zoeken. Daarnaast vormt de doorsteek ook een aangename verbinding naar de fietsstraat Bavaylei, die je snel tot in het centrum van Vilvoorde leidt. Barnland wordt zo ook een groene stapsteen tussen de parken Hazeweide en Rolleveld.

Ontmoetingsruimte voor de buurt

Het buurtpark wordt een groene oase voor de buurt. Om rust en koelte op te zoeken tussen de bomen, te spelen, te picknicken en elkaar te ontmoeten.

Wil je meer weten over de mobiliteit binnen Barnland?